Trường Mầm non Đậu Liêu đóng trên địa bàn tổ dân phố 4, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Trường được thành lập ngày 20 tháng 12 năm 2001 theo Quyết định số 489/QĐ-UBND của UBND thị xã Hồng Lĩnh. Năm 2014, trường được chuyển đổi loại hình bán công sang công lập. Trong thời gian qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự quan tâm của cộng đồng xã hội, nhà trường không ngừng nâng cao công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, chất lượng đội ngũ được nâng lên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi đáp ứng yêu cầu dạy và học, từng bước khẳng định với xã hội, với quần chúng nhân dân về chất lượng dạy học của nhà trường.

Tháng 7 năm 2013, trường được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (giai đoạn 2013-2018); tháng 9 năm 2016, Sở GDĐT công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Nhiều năm liên tục nhà trường đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến.